Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с Решение № 1418 от 03.12.2009 г. откри процедура по обществени консултации по въпроса необходимо ли е изменение в Общите условия за съвместно ползване на помещения, съоръжения и кули и Общите условия за ползването на подземната канална мрежа на “БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” АД

 

 

    Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с Решение № 1418 от  03.12.2009 г. откри процедура по обществени консултации по реда на чл. 37, във връзка с  чл. 163 и § 7 от Закона за електронните съобщения по въпроса необходимо ли е изменение в Общите условия за съвместно ползване на помещения, съоръжения и кули и Общите условия за ползването на подземната канална мрежа на “БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” АД.

   С текста на Общите условия за съвместно ползване на помещения, съоръжения и кули и Общите условия за ползването на подземната канална мрежа на “БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” АД заинтересованите лица могат да се запознаят в интернет страницата на “БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” АД на адрес http://www.vivacom.bg/bg/residential/general_conditions/.

 


 

Заинтересованите лица могат да представят становища по позицията в срок до 13.01.2010 г.

на адрес: гр. София, ул. "Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и

e-mail адрес: info@crc.bg