Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с Решение № 1386 на КРС от 19.11.2009 г., прие Проект на Наредба за правилата за разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и имена

 

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с Решение № 1386 на КРС от 19.11.2009 г., прие Проект на Наредба за правилата за разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и имена

 


 

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до

28.12.2009 г. на адрес:

гр. София, ул. "Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и 

e-mail адрес: info@crc.bg