Търсене в сайта

Въпросник за проучване на селищна пасивна инфраструктура и оптични влакна

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с Решение № 215/20.07.2023 г. на Комисия за регулиране на съобщенията, предприятията, които към 17.07.2023 г. са притежавали регистрация в Публичния регистър на КРС за намеренията си да осъществяват обществени електронни съобщения следва да предоставят информация относно селищна пасивна инфраструктура и оптични влакна съгласно образец на въпросник, съдържащ се в Приложение 2 към решението.

Срокът за предоставяне на информацията е 21-ви август 2023 г.

Списък на предприятията, които към 17.07.2023 г. са притежавали регистрация в Публичния регистър на КРС за намеренията си да осъществяват обществени електронни съобщения и следва да предоставят информация, съгласно Приложение 1 към Решение на КРС № 215/20.07.2023 г.

ВАЖНО!

Всички предприятия, посочени в списъка по-горе, независимо дали са осъществявали дейност, в срок до 21-ви август 2023 г., следва да попълнят и изпратят в КРС Формуляр на въпросник за проучване на селищна пасивна инфраструктура и оптични влакна в табличен вид във формат .xlsx  

Образец на въпросника и инструкцията към него се съдържат съответно във файлове формат „*.xlsx” и формат „*.pdf”, достъпни чрез следните линкове:

  1. Формуляр на въпросник за проучване на селищна пасивна инфраструктура и оптични влакна.
  2. Инструкция с указания за попълване на формуляра.

Попълнените формуляри на въпросници, които предоставяте, се подават в КРС, като се изпратят на адрес info@crc.bg.