Търсене в сайта

Проект на решение на КРС за изменение и допълнение на Правила за условията и реда за прехвърляне на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс

 

 

    Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура по обществено обсъждане на проект на решение на КРС за изменение и допълнение на Правила за условията и реда за прехвърляне на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс.

   

    Проектът е приет с Решение № 1334 от 05 ноември 2009 г. и е разработен във връзка с разпоредбите на Закона за електронните съобщения.

    

     Мотиви за изготвяне на проекта.   

 КРС очаква становищата на заинтересованите лица в срок до 14.12.2009 г., на адрес:
гр. София 1000, ул. “Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и
e-mail адрес: info@crc.bg