Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията с Решения № 1185, 1193 и 1194 от 17.09. 2009 г., прие проекти за изменениe и допълнение на функционални спецификации за преносимост на номерата