Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията обяви намерения да проведе 4 конкурса за цифрови телевизионни мрежи за градовете Бургас, Варна, Пловидв и София.

 

- Комисията за регулиране на съобщенията (Комисията) с Решение №  1000 от  19.08.2009 г. обяви намерение да проведе конкурс за издаване на едно разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез три електронни съобщителни мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване на територията на град Бургас, съобразно Първия етап от Плана за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) в Република България.

Съобщение по чл. 90, ал. 2 от Закона за електронните съобщения.

 

- Комисията за регулиране на съобщенията (Комисията) с Решение №  1001 от  19.08.2009 г. обяви намерение да проведе конкурс за издаване на едно разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез три електронни съобщителни мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване на територията на град Варна, съобразно Първия етап от Плана за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) в Република България.

Съобщение по чл. 90, ал. 2 от Закона за електронните съобщения.


            - Комисията за регулиране на съобщенията (Комисията) с Решение №  1002 от  19.08.2009 г. обяви намерение да проведе конкурс за издаване на едно разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез три електронни съобщителни мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване на територията на град Пловдив, съобразно Първия етап от Плана за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) в Република България.

Съобщение по чл. 90, ал. 2 от Закона за електронните съобщения.

 

            - Комисията за регулиране на съобщенията (Комисията) с Решение №  1003 от  19.08.2009 г. обяви намерение да проведе конкурс за издаване на едно разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез три електронни съобщителни мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване на територията на град София, съобразно Първия етап от Плана за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) в Република България.

Съобщение по чл. 90, ал. 2 от Закона за електронните съобщения.

 


 

Заинтересованите лица могат да подадат намерения в срок до 23.09.2009 г. на адрес:

 

 гр. София, ул. "Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията