Търсене в сайта

С Решение № 320 от 29.09.2022 г. Комисия за регулиране на съобщенията прие резултатите от проведено обществено обсъждане на проект на Постановление за приемане на Методика за определяне на цените и ценовите пакети на универсалната услуга по чл. 195 от Закона за електронните съобщения

С Решение № 320 от 29.09.2022 г. Комисия за регулиране на съобщенията прие резултатите от проведено обществено обсъждане на проект на Постановление за приемане на Методика за определяне на цените и ценовите пакети на универсалната услуга по чл. 195 от Закона за електронните съобщения.

Постъпилите становища и резултатите от проведените обществени консултации са отразени в следната таблица.