Търсене в сайта

КРС прие резултатите от проведеното обществено обсъждане на проект за изменение и допълнение на Правила за свободно използване на радиочестотния спектър

С Решение № 191 от 16.06.2022 г. Комисията за регулиране на съобщенията прие резултатите от проведеното обществено обсъждане на проект за изменение и допълнение на Правила за свободно използване на радиочестотния спектър.

В рамките на определения срок не постъпиха становища.