Търсене в сайта

С Решение № 245/07.07.2022 г. Комисията за регулиране на съобщенията открива процедура за обществено обсъждане на проект на Анализ за 2021 г. на Комисията за регулиране на съобщенията по чл. 53, ал. 2 от Закона за електронните съобщения

С Решение № 245/07.07.2022 г.  Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) прие  проект на Анализ за 2021  г. на Комисията за регулиране на съобщенията по чл. 53, ал. 2 от Закона за електронните съобщения  и открива процедура за обществено обсъждане.

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 10.08.2022 г. на адрес: гр. София, ул. „Й. В. Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и e-mail адрес: info@crc.bg.