Търсене в сайта

КРС откри процедура за обществено обсъждане на проект на Наредба за условията и реда за осъществяване на достъп и/или взаимно свързване

Комисията за регулиране на съобщенията откри процедура за обществено обсъждане на проект на Наредба за условията и реда за осъществяване на достъп и/или взаимно свързване.

Проектът е приет с Решение № 202 от 23.06.2022 г. на КРС и е разработен във връзка с разпоредбите на чл. 164 от Закона за електронните съобщения.

Мотиви за изготвяне на проекта

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 29.07.2022 г. на адрес: гр. София, ул. „Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и e-mail адрес: info@crc.bg