Търсене в сайта

КРС прие резултатите от проведена обществена консултация относно намерение за ограничаване на броя на издаваните разрешения за ползване на честотен ресурс от радиочестотна лента 174-230 MHz

С Решение № 160 от 12.05.2022 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) прие резултатите от проведената обществена консултация относно намерение за ограничаване на броя на издаваните разрешения за ползване на честотен ресурс от радиочестотна лента 174-230 MHz.

В рамките на определения срок, в КРС постъпиха намерения от "ДИГИТАЛНО АУДИО БЪЛГАРИЯ" ЕООД, "ДИДЖИТАЛ КОМУНИКЕЙШЪНС" ООД, "БЪЛГАРСКА РАДИОКОМПАНИЯ" ЕООД, "БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ" ЕАД, Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори - АБРО, "АГЕНЦИЯ ВИТОША" ЕООД, "АГЕНЦИЯ АТЛАНТИК" ЕООД, "РАДИО ЕКСПРЕС" АД и "РАДИО ВЕСЕЛИНА" ЕАД, "МЕТРОРАДИО" ЕООД и "БТВ МЕДИЯ ГРУП" ЕАД.

Таблица с обобщени резултати от проведената обществена консултация относно намерение за ограничаване на броя на издаваните разрешения за ползване на честотен ресурс от радиочестотна лента 174-230 MHz.