Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията откри процедура по обществени консултации на Методика за определяне на размера на административната годишна такса за контрол по чл. 141 от Закона за електронните съобщения

Със свое Решение № 94 на КРС от 24.03.2022 г.  Комисията за регулиране на съобщенията откри процедура по обществени консултации на Методика за определяне на размера на административната годишна такса за контрол по чл. 141 от Закона за електронните съобщения .

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 29 април 2022 г. на адрес: гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и e-mail адрес: info@crc.bg