Търсене в сайта

Приключила процедура по обществено обсъждане на Указания относно условията, методиката и сроковете за предоставяне на информация между предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги, за наличието на неплатени задължения на крайния ползвател

Във връзка с приключила процедура по обществено обсъждане на Указания относно условията, методиката и сроковете за предоставяне на информация между предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги, за наличието на неплатени задължения на крайния ползвател, са постъпили становища от Пламенка Стоянова, Ничко Атанасов, Д. Томова, "Теленор България" ЕАД, ilia0000.

Таблица с обобщените резултати.