Търсене в сайта

КРС прие Правила за използване на радиочестотния спектър за електронни съобщителни мрежи от неподвижна радиослужба след издаване на разрешение

 
С Решение № 19 от 13.01.2022 г. Комисията за регулиране на съобщенията прие Правила за използване на радиочестотния спектър за електронни съобщителни мрежи от неподвижна радиослужба след издаване на разрешение, които са публикувани в раздел "Практическа информация".
 
В изпълнение на Решение № 334 от 23 септември 2021 г., с което КРС прие резултатите от общественото обсъждане, проектът на Правилата беше нотифициран с номер 2021/631/BG пред Европейската комисия по реда на Директива (ЕС) 2015/1535 на Европейския парламент и на Съвета от 9 септември 2015 година установяваща процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите регламенти и правила относно услугите на информационното общество и публикуван в Информационната система за техническите регламенти към дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“ на Европейската комисия. В рамките на определения срок 31.12.2021 г., в информационната система не са публикувани становища и коментари от заинтересованите страни.