Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията удължи срока за предоставяне на становища в процедурата за обществено обсъждане на проекта на решение за определяне, анализ и оценка на пазара на едро на резервиран капацитет (dedicated capacity) - пазар № 2 от Препоръка (ЕС) 2020/2245

 С Решение № 8 от 06.01.2022 г. Комисията за регулиране на съобщенията удължи срока за представяне на становища от заинтересованите страни в процедурата за обществено обсъждане на проект на решение за определяне, анализ и оценка на пазара на едро на резервиран капацитет (dedicated capacity) – пазар № 2 от Препоръка (ЕС) 2020/2245.

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 28.01.2022 г. включително на адрес: гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и e-mail адрес: info@crc.bg