Търсене в сайта

Таблица с постъпилите в КРС становища по проекта за изменение и допълнение на технически изисквания за работа на електронните съобщителни мрежи от подвижна радиослужба и съоръженията, свързани с тях