Търсене в сайта

КРС прие резултатите от проведеното обществено обсъждане на проект на Правила за условията и реда за предоставяне и ползване на функциите на мрежата „идентификация на линията на викащия”, „идентификация на свързаната линия” и „тонално номеронабиране”

С Решение № 414 от 09.12.2021 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) прие резултатите от проведеното обществено обсъждане на проект на Правила за условията и реда за предоставяне и ползване на функциите на мрежата „идентификация на линията на викащия”, „идентификация на свързаната линия” и „тонално номеронабиране”.

 

В рамките на определения срок в КРС са постъпили становища от:

- „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД

- Twilio (на български и на английски език)

 

Таблица с обобщените резултати от проведеното обществено обсъждане на проект на Правила за условията и реда за предоставяне и ползване на функциите на мрежата „идентификация на линията на викащия”, „идентификация на свързаната линия” и „тонално номеронабиране”