Търсене в сайта

ТАБЛИЦА с постъпилите в КРС становища по проекта за изменение и допълнение на технически изисквания за работа на мобилни наземни мрежи и съоръженията, свързани с тях