Търсене в сайта

КРС прие резултатите от проведеното обществено обсъждане на проект на Функционални спецификации за осъществяване на преносимост на национално значими номера от Националния номерационен план

С Решение № 391 от 11.11.2021 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) прие резултатите от проведеното обществено обсъждане на проект на Функционални спецификации за осъществяване на преносимост на национално значими номера от Националния номерационен план.

 

В рамките на определения срок в КРС са постъпили становища от:

- „А1 България“ ЕАД

- „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД

- „Теленор България“ ЕАД

- „Голд Телеком България“ АД

- Комисия за защита на потребителите

- Комисия за защита на личните данни

 

Таблица с обобщените резултати от проведеното обществено обсъждане на проект на Функционални спецификации за осъществяване на преносимост на национално значими номера от Националния номерационен план