Търсене в сайта

КРС прие Правила за свободно използване на радиочестотния спектър

С Решение № 348 от 30.09.2021 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) прие Правила за свободно използване на радиочестотния спектър, които са публикувани в раздел "Практическа информация".

В изпълнение на Решение № 210, с което КРС прие резултатите от общественото обсъждане, проектът на Правилата беше нотифициран с номер 2021/359/BG пред Европейската комисия по реда на Директива (ЕС) 2015/1535 на Европейския парламент и на Съвета от 9 септември 2015 година установяваща процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите регламенти и правила относно услугите на информационното общество и публикуван в Информационната система за техническите регламенти към дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“ на ЕК. В рамките на определения срок 23.09.2021 г., в информационната система не са публикувани становища и коментари от заинтересованите страни.