Търсене в сайта

КРС прие резултатите от проведеното обществено обсъждане на проект на Правила за условията и реда за достъп до обществена информация в Комисията за регулиране на съобщенията

С Решение № 346 от 30.09.2021 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) прие резултатите от проведеното обществено обсъждане на проект на Правила за условията и реда за достъп до обществена информация в  Комисията за регулиране на съобщенията.

 В рамките на определения срок, в КРС постъпи становище от „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД.

 Приетите предложения са отразени в приетите от КРС Правила за условията и реда за достъп до обществена информация в  Комисията за регулиране на съобщенията.

 Таблица с обобщените резултати от проведеното обществено обсъждане на проект на Правила за условията и реда за достъп до обществена информация в  Комисията за регулиране на съобщенията.