КРС прие резултатите от проведеното обществено обсъждане на Правила за използване на радиочестотен спектър за производствени нужди след издаване на разрешение

С Решение № 329 от 16.09.2021 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) прие резултатите от проведеното обществено обсъждане на проект на Правила за използване на радиочестотен спектър за производствени нужди след издаване на разрешение.

В рамките на определения срок в КРС не постъпиха становища по Проекта.

На Портала за обществени консултации няма публикувани потребителски коментари.