Комисията за регулиране на съобщенията удължи срока за обществено обсъждане на Проект на Наредба за условията и реда за предоставяне на универсалната услуга по Закона за електронните съобщения

С Решение № 330 от 16.09.2021 г. Комисията за регулиране на съобщенията удължи срока за обществено обсъждане на Проект на Наредба за условията и реда за предоставяне на универсалната услуга по Закона за електронните съобщения. 

Заинтересованите страни могат да представят становища по проекта в срок до 04.10.2021 г. на адрес: гр. София, ул. „Й. В. Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и e-mail адрес: info@crc.bg.