Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията откри процедура по обществено обсъждане на проект за решение за изменение и допълнение на “Технически изисквания за работа на електронните съобщителни мрежи от неподвижната радиослужба и съоръженията, свързани с тях”.

 

 

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с Решение  № 645 от 25 юни 2009 г., прие проект на решение за изменение и допълнение на „Технически изисквания за работа на електронните съобщителни мрежи от неподвижната радиослужба и съоръженията, свързани с тях” .

               Мотиви за изготвяне на проекта

 


 

Комисията за регулиране на съобщенията очаква становищата на заинтересованите лица в срок до 07.08.2009 г.

 на адрес: гр. София, ул. "Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията

и e-mail адрес: info@crc.bg