Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията с Решение № 254/22.07.2021 г. открива процедура за обществени консултации по реда на чл. 37 от Закона за електронните съобщения на проект за изменение на Типово предложение за сключване на договор за взаимно свързване

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с Решение № 254/22.07.2021 г. открива процедура за обществени консултации по реда на чл. 37 от Закона за електронните съобщения на проект за изменение на Типово предложение за сключване на договор за взаимно свързване на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД и проект на решение на КРС за одобряване със задължителни указания за изменение на типовото предложение.

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 01.09.2021 г. на адрес: гр. София, ул. „Й. В. Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и e-mail адрес: info@crc.bg.