Търсене в сайта

КРС прие резултатите от проведеното обществено обсъждане на проект на Правила за използване на радиочестотния спектър след регистрация

С Решение № 222 от 17.06.2021 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) прие резултатите от проведеното обществено обсъждане на проект на Правила за използване на радиочестотния спектър след регистрация.

В рамките на определения срок, постъпиха следните становища:

потребителски коментар, публикуван на Портала за обществени консултации;

- „Цетин България“ ЕАД, постъпило в КРС;

- „А1 България“ ЕАД, постъпило в КРС.

 

 Постъпилите предложения са приети и отразени в проекта на Правила за използване на радиочестотния спектър след регистрация.

 Таблица с обобщените резултати от проведеното обществено обсъждане на проект на Правила за използване на радиочестотния спектър след регистрация.