Търсене в сайта

КРС прие резултатите от проведеното обществено обсъждане на проект на Правила за използване на радиочестотния спектър за електронни съобщителни мрежи от спътникови радиослужби

С Решение № 211 от 03.06.2021 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) прие резултатите от проведеното обществено обсъждане на проект на Правила за използване на радиочестотния спектър за електронни съобщителни мрежи от спътникови радиослужби.

В рамките на определения срок, постъпиха следните становища:

Постъпилите предложения са приети и отразени в проекта на Правила за използване на радиочестотния спектър за електронни съобщителни мрежи от спътникови радиослужби след издаване на разрешение.

Таблица с обобщените резултати от проведеното обществено обсъждане на проект на Правила за използване на радиочестотния спектър за електронни съобщителни мрежи от спътникови радиослужби.