Търсене в сайта

КРС прие резултатите от проведеното обществено обсъждане на проект на Правила за свободно използване на радиочестотния спектър

С Решение № 210 от 03.06.2021 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) прие резултатите от проведеното обществено обсъждане на проект на Правила за свободно използване на радиочестотния спектър.

В рамките на определения срок, постъпиха следните становища:

Постъпилите предложения са приети и отразени в проекта на Правила за свободно използване на радиочестотния спектър.

Таблица с обобщените резултати от проведеното обществено обсъждане на проект на Правила за свободно използване на радиочестотния спектър.