Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура по обществено обсъждане на проект на Правила за събиране на данни, необходими за идентифициране на потребители на предплатени услуги

 

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура по обществено обсъждане на проект на Правила за събиране на данни, необходими за идентифициране на потребители на предплатени услуги. Проектът е приет с Решение № 649 на КРС от 25.06.2009 г.  и е разработен във връзка с разпоредбите на § 80, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за електронните съобщения.

 

Мотиви за изготвяне на проекта 


КРС очаква становищата на заинтересованите лица в срок до 30 юли 2009 г., на адрес:
гр. София 1000, ул. "Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и
на адрес в Интернет: info@crc.bg.