Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията откри процедура по обществено обсъждане на проект на решение за изменение и допълнение на “Технически изисквания за работа на електронни съобщителни мрежи от радиослужби неподвижна-спътникова, подвижна-спътникова и съоръженията свързани с тях”

 

 

 

      Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с Решение № 610 от 09.06.2009 г., прие проект на решение за изменение и допълнение на „Технически изисквания за работа на електронни съобщителни мрежи от радиослужби неподвижна-спътникова, подвижна-спътникова и съоръженията свързани с тях”.

 

       Мотиви за изготвяне на проекта

 


Комисията за регулиране на съобщенията очаква становищата на заинтересованите лица в срок до 16.07.2009 г. на адрес:

гр. София, ул. "Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и

e-mail адрес: info@crc.bg