Търсене в сайта

КРС прие резултатите от обществените консултации за ползване на свободния ресурс в радиочестотен обхват 26 GHz

С Решение № 93 от 04.03.2021 г. Комисията за регулиране на съобщенията прие резултатите от проведените обществени консултации относно перспективите и условията за ползване на свободния ресурс в радиочестотен обхват 26 GHz.

В рамките на определения срок, в КРС постъпиха становища от „Теленор България” ЕАД, „А1 България” ЕАД и „Българска Телекомуникационна Компания” ЕАД.

Предприятията заявиха принципен интерес към получаване на спектър в обхват 26 GHz, като предоставиха информация за техните планове за придобиване на ресурса и разгръщането на 5G мрежите в обхват 26 GHz, както и за намеренията си по отношение на минимално необходимото количество радиочестотен ресурс, разпределението на блоковете, териториалния обхват и др.

Предвид становищата на предприятията, нова обществена консултация за установяване интереса на предприятията за придобиване на радиочестотен спектър в обхват 26 GHz се планира да бъде проведена до края на 2022 г.

Таблица с обобщените резултати от проведените обществени консултации за перспективите и условията за ползване на свободния ресурс в радиочестотен обхват 26 GHz.