Търсене в сайта

С Решение № 423 от 17.12.2020 г. Комисията за регулиране на съобщенията приключи процедура по обществено обсъждане на проект на решение за изменение и допълнение на Общите изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения

С Решение №423/17.12.2020 г. Комисията за регулиране на съобщенията приключи процедура по обществено обсъждане на проект на решение за изменение и допълнение на Общите изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения. По време на общественото обсъждане постъпиха становища от „Българска телекомуникационна компания” ЕАД и „А1 България” ЕАД.

Таблица с постъпилите становища и позицията на КРС по проекта на решение за изменение и допълнение на Общите изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения.