Търсене в сайта

КРС обявява намерение да ограничи броя на разрешенията за ползване на радиочестотен спектър в обхват 3.6 GHz

С Решение № 433 от 21.12.2020 г. обявява намерение да ограничи броя на разрешенията за ползване на радиочестотен спектър в обхват 3.6 GHz за наземна мрежа, позволяваща предоставянето на електронни съобщителни услуги (режим на работа TDD), с национално покритие, като бъдат издадени четири разрешения за ползване на радиочестотни ленти 3430-3500 MHz, 3500-3600 MHz, 3600-3700 MHz и 3700-3800 MHz.

Заинтересованите лица могат да подадат своето намерение за ползване на индивидуално определения ограничен ресурс - радиочестотен спектър в обхват 3.6 GHz в срок до 13.01.2021 г. на адрес: гр. София, ул. "Ген. Йосиф В. Гурко" № 6, КРС или по електронен път.