Търсене в сайта

КРС провежда обществени консултации за използване на радиочестотен обхват 26 GHz

Комисията за регулиране на съобщенията с Решение № 428 от 17.12.2020 г. открива процедура за провеждане на обществени консултации относно перспективите и условията за ползване на свободния ресурс в радиочестотен обхват 26 GHz.

Заинтересованите лица могат да представят становища в срок до 08.02.2021 г. на адрес: гр. София, ул. "Ген. Йосиф В. Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и e-mail адрес: info@crc.bg