Търсене в сайта

КРС прие резултатите от обществените консултации за използване на радиочестотен обхват 700 MHz

С Решение № 427 от 17.12.2020 г. Комисията за регулиране на съобщенията прие резултатите от проведените обществени консултации относно перспективите и условията за ползване на свободния ресурс в радиочестотен обхват 700 MHz.

В рамките на определения срок, в КРС постъпиха становища от „Нетера“ ЕООД,Теленор България” ЕАД, „А1 България” ЕАД (търговска тайна) и „Българска Телекомуникационна Компания” ЕАД.

От страна на предприятията бе проявен принципен интерес за ползване на ресурс в обхват 700 MHz без конкретни намерения за придобиване на спектър в рамките на тази календарна година.

Нова обществена консултация за установяване на интереса на предприятията за придобиване на радиочестотен спектър в обхват 700 MHz ще бъде проведена през първото полугодие на 2021 г. Консултацията е съобразена със становищата на предприятията, тяхната необходимост от достатъчен свободен финансов ресурс за инвестирането в нови мрежи и технологии, както и несигурността, предизвикана от кризата с COVID-19.

Таблица с обобщените резултати от проведените обществени консултации за перспективите и условията за ползване на свободния ресурс в радиочестотен обхват 700 MHz.