Търсене в сайта

КРС обявява намерение за предоставяне на ресурс в обхват 2.6 GHz

Комисията за регулиране на съобщенията с Решение № 409 от 03.12.2020 г.  обявява намерение, на основание чл. 90, ал. 2, във връзка с  чл. 89, ал. 1 от Закона за електронните съобщения, да ограничи броя на разрешенията за ползване на радиочестотен спектър в обхват 2.6 GHz.

Заинтересованите лица могат да представят своето намерение за ползване на индивидуално определения ограничен ресурс - радиочестотен спектър в обхват 2.6 GHz в срок до 29.12.2020 г. на адрес: гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6, КРС или в Документния портал на КРС.