Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията с Решение № 390/05.11.2020 г. прие Проект на Решение за изменение и допълнение на Общите изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения (обн. ДВ, бр. 24 от 2008 г.)

Комисията за регулиране на съобщенията с Решение № 390/05.11.2020 г. прие Проект на решение за изменение и допълнение на Общите изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения (обн. ДВ, бр. 24 от 2008 г.).

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 14.12.2020 г. на адрес: гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и e-mail адрес: info@crc.bg.