Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура по обществено обсъждане на проект на решение за изменение и допълнение на „Технически изисквания за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения от любителска радиослужба”

 

 

 

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура по обществено обсъждане на проект на решение за изменение и допълнение на „Технически изисквания за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения от любителска радиослужба”.

 

Проектът е приет с Решение № 331 на КРС от 08 април 2009 г. и е разработен във връзка с разпоредбите на Закона за електронни съобщения.

 

Мотиви за изготвяне на проекта

 


 

КРС очаква становищата на заинтересованите лица в срок до 15.05.2009 г., на адрес:

гр. София 1000, ул. “Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията

и e-mail адрес: info@crc.bg