Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура за обществено обсъждане на проект на решение за изменение и допълнение на „Правила за условията и реда за достъп до обществена информация в комисията”

 

 

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура за обществено обсъждане на проект на решение за изменение и допълнение на „Правила за условията и реда за достъп до обществена информация в комисията”.

 

Проектът е приет с Решение № 307 на КРС от 03.04.2009 г. и е разработен във връзка с измененията и допълненията на Закона за достъп до обществена информация.Мотиви за изготвяне на проекта

 


Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 08.05.2009 г. на адрес:

гр. София, ул. "Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и

e-mail адрес: info@crc.bg