Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура по обществено обсъждане на проект на решение за изменение и допълнение на „Правила за осъществяване на електронни съобщения за собствени нужди чрез радиосъоръжения, които ползват радиочестотен спектър, който не е необходимо да бъде индивидуално определен

 

 

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура по обществено обсъждане на проект на решение за изменение и допълнение на „Правила за осъществяване на електронни съобщения за собствени нужди чрез радиосъоръжения, които ползват радиочестотен спектър, който не е необходимо да бъде индивидуално определен.

 

Проектът е приет с Решение № 304 на КРС от 03.04.2009 г. и е разработен във връзка с разпоредбите на Закона за електронни съобщения.

 

Мотиви за изготвяне на проекта

 


 

КРС очаква становищата на заинтересованите лица в срок до 08.05.2009 г., на адрес:

 гр. София 1000, ул. “Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията 

и e-mail адрес: info@crc.bg