Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура за обществено обсъждане на проект на Решение за изменение и допълнение на Tехнически изисквания за работа на електронните съобщителни мрежи от подвижна радиослужба и съоръженията, свързани с тях

 

 

 

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура за обществено обсъждане на проект на Решение за изменение и допълнение на Tехнически изисквания за работа на електронните съобщителни мрежи от подвижна радиослужба и съоръженията, свързани с тях.

 

Проектът е приет с Решение № 303 на КРС от 03.04.2009 г. и е разработен във връзка с разпоредбата на чл. 32, т. 2  от Закона за електронните съобщения.

 

Мотиви за изготвяне на проекта.


Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до

08.05.2009 г. на адрес:

гр. София, ул. "Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и

e-mail адрес: info@crc.bg