Търсене в сайта

Таблица с постъпилите в КРС становища по проект за изменение на Функционални спецификации за осъществяване на преносимост на национално значими номера при промяна на доставчика на обществена мобилна телефонна услуга (процедурата е открита с Решение № 40 от 15.01.2009 г. на КРС)