Търсене в сайта

Проучване и измерване на удовлетвореността на потребителите от административното обслужване, предоставяно от Комисията за регулиране на съобщенията, за 2019 г.