Продажба чрез търг с явно наддаване на движими вещи – частна държавна собственост: 6 броя леки автомобили