Обява за събиране на оферти по поръчка с предмет „Разработка на механизъм за ограничаване на случаите на несъзнателен роуминг, регистрирани на територията на Република България, чрез разработване на мобилно приложение за предупреждаване на потребителите и събиране на информация от КРС за районите, в които е регистриран несъзнателен роуминг“

 
(Публикувано на 05.10.2020г.)
 
 
(Публикувано на 06.08.2020 г.)
 
(Публикувано на 10.07.2020 г.)
 
На основание чл. 188, ал. 2 от Закона за обществените поръчки Ви информираме, че срокът за получаване на оферти по поръчка с предмет: „Разработка на механизъм за ограничаване на случаите на несъзнателен роуминг, регистрирани на територията на Република България, чрез разработване на мобилно приложение за предупреждаване на потребителите и събиране на информация от КРС за районите, в които е регистриран несъзнателен роуминг” е удължен до 13.07.2020 г., 17:30 часа.
Публичното отваряне на офертите по поръчката ще се състои на 14.07.2020 г. от 14:00 часа, в сградата на КРС, гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6.
(Публикувано на 08.07.2020 г.)
(Публикувано в Профила на купувача на 01.07.2020 г.)
Оферти ще се приемат всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:30 ч. в деловодството на Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София 1000, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ № 6.
Крайният срок за подаване на оферти е 06.07.2020 г.
Отварянето на офертите по реда на чл. 97, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки ще бъде на 07.07.2020 г. от 14:00 часа в сградата на КРС, гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6.
(Публикувано в Профила на купувача на 12.06.2020 г.)