Продажба чрез търг с явно наддаване на движими вещи - частна държавна собственост: 6 броя леки автомобили