Търсене в сайта

С решение № 121 от 26 март 2020 г. Комисията за регулиране на съобщенията приключи процедура по обществено обсъждане на проект на решение за изменение и допълнение на Общите изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения

С решение № 121 от 26 март 2020 г. Комисията за регулиране на съобщенията приключи процедура по обществено обсъждане на проект на решение за изменение и допълнение на Общите изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения. По време на общественото обсъждане постъпиха становища от Българска телекомуникационна компания” ЕАД, „А1 БЪЛГАРИЯ” ЕАД  и Българска национална асоциация „Активни потребители.

Таблица с постъпилите бележки и позицията на КРС по проекта на решение за изменение и допълнение на Общите изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения.