Търсене в сайта

Проект за изменение и допълнение на „Списък на радиосъоръженията, използващи хармонизирани в рамките на Европейския съюз радиочестотни ленти, и крайните електронни съобщителни устройства"

    Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с Решение № 186 от 09 март 2009 г., прие проект за изменение и допълнение на „Списък на радиосъоръженията, използващи хармонизирани в рамките на Европейския съюз радиочестотни ленти, и крайните електронни съобщителни устройства".

      Мотиви за изготвяне на проекта

__________________________________________________________________________________________________________________
Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в 30-дневен срок, считано от 12.03.2009г. до 10.04.2009г., на адрес:
гр. София, ул. "Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и e-mail адрес: info@crc.bg