Търсене в сайта

С решение № 141 от 2 април 2020 г. Комисията за регулиране на съобщенията приключи процедура по обществено обсъждане на проект на Постановление за изменение на Наредба за определяне на правила за образуване и прилагане на цената на универсалната пощенска услуга

С решение № 141 от 2 април 2020 г. Комисията за регулиране на съобщенията приключи процедура по обществено обсъждане на проект на Постановление за изменение на Наредба за определяне на правила за образуване и прилагане на цената на универсалната пощенска услуга. По време на общественото обсъждане постъпи становище от „Български пощи“ ЕАД.

Таблица с постъпилите бележки и позицията на КРС по проекта на Наредба за определяне на правилата за образуване и прилагане на цената на универсалната пощенска услуга.