Търсене в сайта

С Решение № 104/12.03.2020 г. Комисията за регулиране на съобщенията прие Проект на решение за определяне, анализ и оценка на пазара на терминиране на гласови повиквания в индивидуални мобилни мрежи

 
Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с Решение № 104 от 12.03.2020 г., прие Проект на решение за определяне, анализ и оценка на пазара на терминиране на гласови повиквания в индивидуални мобилни мрежи (пазар 2 съгласно Препоръка от 9 октомври 2014 г. относно съответните пазари на продукти и услуги в сектора на електронните комуникации, подлежащи на регулиране ex ante).
 
 
Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 21.04.2020 г. на адрес: гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и e-mail адрес: info@crc.bg.